Vill du vara med på resan?

Lediga tjänster

Solen erövrar världen

Soltech Sales & Support utvecklar och säljer byggnadsintegrerade och estetiska solenergiprodukter för alla fastigheter, med huvudfokus på de egenutvecklade produkterna ShingEl, RooF och Facade.

Med dessa kan ett tak eller en fasad producera energi utan kompromisser eller avkall på vare sig funktion eller estetik. I produktutbudet finns även högkvalitativa standardsolceller för de fall där utanpåliggande solceller passar bättre. 

Stor möjlighet till utveckling

Soltech Sales & Support är i en tillväxtsfas, vilket är en del utav den stora satsning som Soltech Energy gör för framtiden. Vi är en platt, snabbfotad och flexibel organisation där vi tror på ett arbetsklimat med högt i tak.

För att kunna leverera produkter och tjänster i världsklass så väljer vi också att utbilda vår personal både internt och externt. Då detta är början på en långsiktig resa, så finns det stora möjligheter till att få utvecklas i takt med företaget och känna att ens arbete verkligen påverkar.

We are solar technology

Det råder inga tvivel om att solenergi är en av de hetaste framtidsbranscherna, både sett till hållbarhet och som affärsområde. Detta gör att antalet aktörer på marknaden har ökat markant och det medför att skillnaden på kvalitet är uppenbar.

Därför har Soltech Energy valt att säkerställa att vi står för den högsta kvaliteten och leveranssäkerheten. Dels så är det för våra kunder, men också för att kunna förändra världen på riktigt. Detta gör vi genom att äga hela kompetenskedjan från sol-tak-el-fasadbranscherna. Vi är solteknologi.